Gabinet terapii pedagogiczej i logopedycznej

Ku Słowu

 

 

Ku SŁOWU

Brwinów k/Warszawy ul.Chopina 1

 

mgr Agnieszka Horabik

tel. 506 149 369

(po 17.00)

 

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Natomiast celami szczegółowymi terapii są: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, eliminowanie niepowodzeń szkolnych.

 

Stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych funkcji dokonuje się przez:

ćwiczenia orientacji przestrzennej,
ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,

ćwiczenia słuchu fonematycznego,
ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej,
ćwiczenia sprawności manualnej,

ćwiczenia koncentracji uwagi i pamięci,
ćwiczenia motywujące do pracy,
ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania,
ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i klasyfikowania,
ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych w praktyce.

 

­Metody pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. W terapii wykorzystuję m.i. Metodę Dobrego Startu prof. Bogdanowicz,  glottodydaktykę prof. B. Rocławskiego,  Edukację Matematyczną Ireny  Gruszczyk –Kolczyńskiej, Pedagogikę Zabawy Klanzy, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Odimienną Metodę Nauki Czytania Ireny Majchrzak, Treningową Metodę Czytania (sylabową) Barbary Zakrzewskiej, Metodę 18 struktur wyrazowych, bajkoterapię, origami, elementy arteterapii.
­
­

 

Terapia pedagogiczna

Tutaj wpisz swój tekst

logo_granatowe1rgb_245x200