Gabinet terapii pedagogiczej i logopedycznej

Ku Słowu

 

 

Terapia

logopedyczna­

mgr Agnieszka Horabik

tel. 506 149 369

(po 17.00)

 

Ku SŁOWU

Brwinów k/Warszawy ul.Chopina 1

 

Terapia logopedyczna polega na usuwaniu wad wymowy. Do najczęściej występujących zaliczamy:
Seplenienie (sygmatyzm) – to nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
Reranie (rotacyzm) – nieprawidłowa realizacja głoski r
Kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k
Gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g
Mowa bezdźwięczna – zaburzenie w realizacji dźwięczności, polega na tym, iż osoba nie potrafi wymówić głosek dźwięcznych i zastępuje je bezdźwięcznymi odpowiednikami np. zamiast b mówi p, zamiast d mówi t.
Lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l
Nosowanie – zachodzi wówczas, gdy głoski ustne wymawiane są jak nosowe (nosowanie otwarte) lub gdy głoski nosowe wymawiane są jako ustne (nosowanie zamknięte).

 

Terapia logopedyczna przebiega etapami. Rozpoczyna się od diagnozy i opracowania planu terapii, czasem potrzebna jest dodatkowa konsultacja laryngologiczna lub ortodontyczna.   Zajęcia logopedyczne rozpoczynamy od  ćwiczeń artykulacyjnych usprawniających język, wargi, żuchwę i podniebienie, a następnie przechodzimy do wywoływania głoski i utrwalenia jej w sylabach i logotomach. Następnie utrwalamy głoski  w wyrazach: w nagłosie, w wygłosie i śródgłosie wyrazów. Kolejny etap to utrwalenie głoski w wyrażeniach, zdaniach, wierszach i mowie spontanicznej.
 

Terapia logopedyczna przynosi największe efekty, kiedy rozpocznie ją dziecko w  wieku przedszkolnym, wówczas to następuje najintensywniejszy rozwój mowy. Aby terapia logopedyczna przyniosła oczekiwane efekty, niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą. Po każdorazowych ćwiczeniach w gabinecie logopedycznym przekazywane są wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. W znacznej mierze od stosowania się do tych zaleceń zależne są rezultaty terapii logopedycznej. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy można przejść do następnego etapu ćwiczeń.

logo_granatowe1rgb_245x200